06/02/2012 Δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης στα μέλη των Κ.Α.Π.Η.

06/02/2012 Δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης στα μέλη των Κ.Α.Π.Η.

 
Ο Δήμος Ιλίου, με προτεραιότητα τον πολίτη και στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης σε θέματα υγείας της Τρίτης Ηλικίας,  θα πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

 
Η εξέταση αφορά μέλη των Κ.Α.Π.Η.:
α) Που πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
β) Χρόνιους καπνιστές, που δεν είχαν μετρηθεί την προηγούμενη χρονιά
 
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
 
·        Δευτέρα 20.02.2012 και ώρες 11:00– 14:00
Α΄ Κ.Α.Π.Η. (Δαναών 35) για τα μέλη των Α΄, Γ΄ και Ε΄ Κ.Α.Π.Η.
 
·        Τρίτη 21.02.2012 και ώρες 11:00 – 14:00 
Β΄ Κ.Α.Π.Η. (Μελίκης 17) για τα μέλη των Β΄ και Δ΄ Κ.Α.Π.Η.
 
·        Τετάρτη 22.02.2012 και ώρες 09:00 – 12:00
ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. για τα μέλη των ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ Κ.Α.Π.Η.    
 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού καλώντας καθημερινά στο τηλέφωνο 210 26 91 595 ή δηλώνοντάς το στον κοινωνικό λειτουργό του Κ.Α.Π.Η. που είναι εγγεγραμμένοι.

<!–