06/03/2018 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κατασκευή εμπορικού πολυκαταστήματος (Mall) στην Ακαδημία Πλάτωνος

06/03/2018 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κατασκευή εμπορικού πολυκαταστήματος (Mall) στην Ακαδημία Πλάτωνος

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 01.03.2018, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα, σχετικά με την κατασκευή εμπορικού πολυκαταστήματος (Mall) στην Ακαδημία Πλάτωνος:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του για τη δρομολογούμενη κατασκευή και λειτουργία εμπορικού πολυκαταστήματος (Academy Gardens) της πολυεθνικής ArtumeBlackRock στην Δυτική Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ακαδημία Πλάτωνος, για τους παρακάτω λόγους:

 • Κατά την περίοδο που η χώρα βιώνει μια μακρά και παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, η δημιουργία του εμπορικού πολυκαταστήματος θα βλάψει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής και των όμορων Δήμων, οι οποίες δίνουν τον δικό τους σκληρό και καθημερινό αγώνα επιβίωσης.
 • Οι προεκτάσεις από τη λειτουργία του πολυκαταστήματος όπως, η κυκλοφοριακή ανακατάταξη, οι επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την τσιμεντοποίηση, καθώς επίσης, η προσέλκυση και άλλων δραστηριοτήτων εμπορικού χαρακτήρα, θα βλάψουν την εύρυθμη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας και την επιβίωση των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων.
 • Μείζον θέμα εγείρεται με την κατά παρέκκλιση τοπική τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την κατασκευή του πολυκαταστήματος, μεγέθους 45.000τμ, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται τα υπόγεια επίπεδα,  γεγονός που θα επιδεινώσει τις οικιστικές συνθήκες της περιοχής.
 • Η κατασκευή ενός τέτοιου γιγαντιαίου κτίσματος θα επιβαρύνει τον οικιστικό ιστό της περιοχής, θα μεταβάλλει τη φυσιογνωμία της, θα βλάψει τον ιστορικό και αρχαιολογικό χαρακτήρα του χώρου, καθώς και των αξιών που εκπροσωπεί και θα αλλοιώσει το προστατευόμενο μνημείο και το εγγύς περιβάλλον του, το οποίο συγκροτεί μια ευρύτερη χωρική ενότητα.
 • Η σπουδαιότερη Σχολή της Αρχαιότητας, η οποία επηρέασε καθοριστικά τη φιλοσοφική σκέψη ολόκληρου του κόσμου, θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, προσβάλλοντας την οικουμενική της ιδιότητα.
 • Ο όρος «Ακαδημία», χρησιμοποιείται διεθνώς για να δηλώσει τα σπουδαιότερα δημόσια ιδρύματα ανωτέρων σχολών και όχι για να χρησιμοποιείται ως εμπορική διαφημιστική επιγραφή καταστήματος.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά αντίθετοι με τη δημιουργία εμπορικού πολυκαταστήματος στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπως και άλλων παρόμοιων, σε μικρή απόσταση από τα εμπορικά κέντρα των πόλεων, ιδιαίτερα της Δυτικής Αθήνας, καθώς τέτοιες κατασκευές θα πρέπει να τοποθετούνται περιφερειακά από αυτές. Καταδικάζουμε την εμπορευματοποίηση ενός, παγκόσμιας εμβέλειας και αξίας, πολιτιστικού αγαθού και πρακτικές που επιβαρύνουν το Περιβάλλον, τον οικιστικό ιστό και τον εμπορικό κόσμο
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
 • Στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
 • Στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
 • Στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 • Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Στον Πρόεδρο ΑΣΔΑ και Δήμαρχο Περιστερίου
 • Στον τοπικό τύπο
 • Στο διαδίκτυο
 
 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
  

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–