06/03/2020 Ακύρωση εκδήλωσης για προληπτικούς λόγους

06/03/2020 Ακύρωση εκδήλωσης για προληπτικούς λόγους

Ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που ήταν προγραμματισμένη την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 στο Θέατρο «Άννα Συνοδινού», στο Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτισμού (ΒΙΟΦΙΑΛ), δεν θα πραγματοποιηθεί για προληπτικούς λόγους, ενώ αναστέλλονται οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του Κέντρου Γυναικών Ιλίου έως τέλος Μαρτίου.

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος

<!–

06/03/2020 Ακύρωση εκδήλωσης για προληπτικούς λόγους

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a