06/05/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων

06/05/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων

Με την υπ’ αριθμ. 136/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, την Τρίτη 21.04.2015, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος:
 
  1. «Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.
  2. Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Μάρδας Δημήτριος, γι’ αυτό καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π. και να προχωρήσει σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς.
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύει τον κ. Δήμαρχο και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου να μην προβούν σε οποιαδήποτε μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  4. Δυναμική συμμετοχή αιρετών & εργαζομένων με το μηχανοκίνητο στόλο του Δήμου την ημέρα της συζήτησης της Π.Ν.Π. στη Βουλή.
  5. Οι δανειακές συμβάσεις του Κράτους να εγκρίνονται από την Ολομέλεια της Βουλής ώστε να ενημερώνονται οι Φορείς του Δημοσίου και ο Ελληνικός Λαός.»
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
·         Στον Τύπο
·         Στο διαδίκτυο                

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–