06/05/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/05/2016

06/05/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/05/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η  Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016a
 2. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2016a
 3. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2016a
 4. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 81,20€ χρηματοδοτούμενου έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 740 του Δήμου»a
 5. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 443,47€ χρηματοδοτούμενου έργου «Κατασκευή Παιδικού  Σταθμού στο Ο.Τ. 06 του Δήμου»a
 6. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση δημοπρασίας που αφορά την μίσθωση οικήματος προς χρήση του ως αποθήκη των συνεργείων του Δήμου»a
 7. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 149/2016 Α.Δ.Σ για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a
 8. Λήψη απόφασης για την λύση της συμβάσεως που αφορά την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση των τηλεφωνικών κέντρων σε Δημοτικά κτίρια»a
 9. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Φυσικοθεραπευτηρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίουa
 10. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.337,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια στις 2/7/2016 στο θέατρο του πάρκου Αντ. Τρίτση»a
 11. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εκδήλωση με KARAOKE και θέατρο δρόμου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και στους πεζόδρομους του Δήμου Ιλίου στις 25-06-16 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»a
 12. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.305,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με την Νάντια Καραγιάννη στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του Δήμου Ιλίου στις 25-06-16 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»a
 13. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.303,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με τον Πέτρο Λαέρτη στην Πλατεία Ρίμινι του Δήμου Ιλίου στις 25-06-16 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»a
 14. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.366,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με την Αθηναϊκή Κομπανία στην κεντρική πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25-06-16 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»a
 15. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.835,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με τους Θάνο Μικρούτσικο-Μιλτιάδη Πασχαλίδη, στην κεντρική πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25-06-16 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»a
 16. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.075,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ομαδικό παιχνίδι και εργαστήρι» που θα πλαισιώσουν το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίουa
 17. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 430,50 € με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης θεατρικού δρώμενου που θα πλαισιώσει το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίουa
 18. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.445,22 με Φ.Π.Α., και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την ενοικίαση παιδικών παραδοσιακών στολών για το 10ο Φεστιβάλa

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΗΛ 01/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/16»a
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 5/2015 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15»a
 3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ»a
 4. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 286/2003 Απόφασης Δ.Σ. (Περί αποζημιώσεων βάσει της Π.Α. 1/2002 για την διάνοιξη της οδού Τρικάλων μεταξύ των Ο.Τ. 989 και 990Α) ως προς το προσκυρωτέο τμήμαa

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Καθορισμός δυναμικότητας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγήςa

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–