06/07/2009 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ & ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

06/07/2009 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ & ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΑΕΔ-ΕΠΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ:ΠΎΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ,13122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ, ΧΡ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ:210 2311083,210 2315881
Fax:2102315881
Δικτυακός τόπος: www.oaed.gra
 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
&    ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
    Ο Ο.Α.Ε.Δ είναι ο πλέον εξειδικευμένος Φορέας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και   απασχόλησης. Προκειμένου να επιτευχθεί η διαδικασία ένταξης στην αγορά εργασίας εφαρμόζει μέτρα και μηχανισμούς που συνδέουν την εκπαίδευση με την απασχόληση & τις ανάγκες της οικονομίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί η   εκπαίδευση των μαθητών πάνω σε τομείς, που έχουν και θα έχουν ζήτηση στα επόμενα χρόνια.
      Ένας από τους τομείς εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ είναι οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας οι οποίες ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επικεντρώνονται σε σύγχρονες ειδικότητες με θετικές μελλοντικές προοπτικές.
    Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας η εκπαίδευση διαρκεί 2 έτη,απευθύνεται σε μαθητές 16-23 ετών (απόφοιτους Α’ Λυκείου) και συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση στη Σχολή και πρακτική άσκηση 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις(δηλ.ισχύει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης).
 
Τα πλεονεκτήματα της φοίτησης για τους μαθητές μας είναι πραγματικά πολλά:
 • Αρχικός στόχος μας είναι να ανακαλύψουμε και να ταιριάξουμε την κλίση των μαθητών με την ειδικότητα έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι, πως θα εκπαιδευθούν και θα απασχοληθούν   πάνω σε ένα επάγγελμα που τους ταιριάζει με όρεξη και επαγγελματική επιτυχία.
 • Οι ειδικότητες όπου μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές είναι κυριολεκτικά σύγχρονες, ενδιαφέρουσες και δημιουργικές και με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον ο ΟΑΕΔ φροντίζει να αλλάζει και να βελτιώνει τα προγράμματα εκπαίδευσης, ανάλογα με τις γενικότερες αλλαγές της αγοράς εργασίας.
 • Οι Εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ είναι πάντα δίπλα στους μαθητές , για να τους βοηθήσουν να επιλέξουν μία ειδικότητα που τους ταιριάζει και να γίνουν πραγματικά περιζήτητοι επαγγελματίες. 
 • Επιλέγοντας τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι μαθητές μας γίνονται ενεργά μέλη στην αγορά εργασίας από το 1ο κιόλας έτος των σπουδών τους εφόσον απασχολούνται σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης όπως κάνουν και άλλοι νέοι, σε πολλές χώρες του κόσμου.
 • Κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης εφαρμόζονται καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας , & μέθοδοι εικονικής πραγματικότητας ενώ παράλληλα λειτουργεί ψηφιακή βιβλιοθήκη σεειδικά διαμορφωμένο χώρο.
 
Ποια είναι τα προνόμια που απολαμβάνουν οι μαθητές των ΕΠΑΣ;
 • Σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο τους μέσα από πρακτική άσκηση σε εργοδότες που επιλέγει ο ΟΑΕΔ (κοντά στη σχολή), για δύο ολόκληρα χρόνια.
 • Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης θεωρείται συντάξιμος.
 • Αμοιβή και ασφάλιση από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης(με υπογεγραμμένο Συμφωνητικό Μαθητείας). 
 • Επίδομα στέγασης και επίδομα σίτισης για τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα
 • Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
 • Δωρεάν βιβλία και βοηθήματα. 
 • Αναβολή στράτευσης.
Επίσης απολαμβάνουν:
 • Υπηρεσία επαγγελματικής συμβουλευτικής, προσανατολισμού, καθοδήγησης μέσα στο χώρο της Σχολής από έμπειρο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό/σύμβουλο.
 • Κατά η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται υπεύθυνος Εκπαιδευτικός -Σύμβουλος ο οποίος παρακολουθεί την πορεία των μαθητών, στηρίζει και συμβουλεύει την επιχείρηση και τους μαθητές , με σκοπό την καλύτερη εξέλιξη της συνεργασίας. 
 • Συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς ΚΕΘΕΑ-ΟΚΑΝΑ για τη πρόληψη ενάντια στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.
 • Εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής φιλοξενίας των αριστούχων μαθητών μας στη Κύπρο, καθώς και των Κυπρίων μαθητών των τεχνικών σχολών Κύπρου στην Ελλάδα. 
 • Συνεργασία με το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας). Προώθηση και ανάπτυξη παρεμβατικών δράσεων για θέματα ισότητας .
 • Συνεργασία με τις ΕΠΑ.Σ για την εφαρμογή πολλαπλών δράσεων, όπως συμμετοχή στην αιμοδοσία-ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα υγείας κ.λ.π
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις & εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ “Βουλή των Εφήβων”
Οι εκπαιδευόμενοι στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μετά το τέλος των σπουδών τους θα έχουν στα χέρια τους:
 • Πτυχίο Ειδικότητας ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Επιπέδου ΙΙΙ.
 • Σημαντική προϋπηρεσία.
 • Συντάξιμα ένσημα δύο ετών.
και ακόμη μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω:
 • Να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.
 • Να εγγραφούν στην Β’ τάξη του Επαγγελματικού Γενικού Λυκείου.
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ι.Ε.Κ.       
        Για όλα τα παραπάνω ο Ο.Α.Ε.Δ σας προτείνει να εκμεταλλευθείτε τα πλεονεκτήματα της φοίτησης στις ΕΠΑΣ Μαθητείας και να εγγραφείτε εγκαίρως .
Οι Ειδικότητες της ΕΠΑ.Σ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2009-10 είναι:
 • Τεχνίτες Υποστήριξης συστημάτων Πληροφορικής  
 • Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
 • Τεχνίτες Μηχανών & Συστημάτων αυτοκινήτου
 • Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Συστημάτων αυτοκινήτου
 • Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τεχνίτες Μεταλλικών κατασκευών
 Οι εγγραφές αρχίζουν μετά από την 15η Ιουνίου!!!

<!–

–>