06/07/2016 Κάλεσμα ειδικών κατηγοριών πολιτών για υποβολή αίτησης περί μείωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και φόρους

06/07/2016 Κάλεσμα ειδικών κατηγοριών πολιτών για υποβολή αίτησης περί μείωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και φόρους

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν. 4368/16 περί μείωσης ή απαλλαγής από δημοτικά τέλη και φόρους σε ειδικές κατηγορίες πολιτών, προκειμένου να καθοριστούν τα σχετικά ποσοστά και η ανάλογη επίπτωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, καλούμε τους απόρους, τα άτομα με αναπηρία, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του πρώτου κεφαλαίου του Ν. 4320/2015, δηλαδή τους δικαιούχους δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος, επιδόματος ενοικίου και σίτισης κατοίκους της πόλης μας να προσέλθουν στο Δημαρχιακό Κατάστημα και να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που αφορά τα μέλη της οικογενείας τους, το ετήσιο εισόδημα, τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας τους και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την ένταξη στις κατηγορίες η επικαλούμενη ιδιότητα οριοθετείται αντίστοιχα από την ισχύουσα νομοθεσία.
Συγκεκριμένα:

 1. Άποροι: βεβαίωση οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
 2. Άτομα με αναπηρία: ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 67% που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή σχετικές βεβαιώσεις υγειονομικών επιτροπών.
 3. Πολύτεκνοι: βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ.
 4. Τρίτεκνοι: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Μονογονεϊκές οικογένειες: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η άσκηση της γονικής μέριμνας.
 6. Μακροχρόνια άνεργοι: εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνω του ενός έτους.
 7. Δικαιούχοι δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος, επιδόματος ενοικίου και σίτισης: να έχουν καταστεί δικαιούχοι για το τρέχον έτος.
 
Επίσης, παραθέτουμε τις γενικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μέχρι σήμερα κατηγορίες που δικαιούνταν σχετικής διευκόλυνσης:
 1. Το μέτρο της μείωσης ή απαλλαγής εφαρμόζεται για μία μόνο κατοικία, δηλαδή την κύρια κατοικία και μέχρι 120τ.μ.
 2. Η ύπαρξη μιας και μόνο εξοχικής κατοικίας, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια και οι βοηθητικοί χώροι οικιών (γκαράζ – αποθήκες) δεν επηρεάζουν την ένταξη. Η ύπαρξη περισσότερων περιουσιακών στοιχείων, πλην των αναφερομένων, αποτελεί λόγο απόρριψης της σχετικής αίτησης.
 3. Η ευνοϊκή ρύθμιση δεν εφαρμόζεται για καταστήματα.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  ο λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου να εκδίδεται στο όνομα το δικαιούχου ή άλλου συγγενικού προσώπου μέχρι β΄ βαθμού, εφόσον τα στοιχεία του τελευταίου προκύπτουν αυστηρά και περιοριστικά από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Δήμο σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων και να προσκομίζει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρχή κάθε έτους επικυρωμένα.
 6. Σε περίπτωση φιλοξενίας σε συγγενικό πρόσωπο  μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει εκκαθαριστικά σημειώματα όλων των διαμενόντων στην οικία, προκειμένου να αξιολογηθεί το αίτημα.
 
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, εφόσον εμπίπτετε σε μια από τις αναφερόμενες κατηγορίες που τυγχάνουν της νομοθετικής ρύθμισης, πληροίτε τις γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής καλείστε να συμπληρώσετε αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι 30.09.2016a, την οποία δύναστε να βρείτε στο Δημοτικό Κατάστημα, στη σελίδα του Δήμου μας (www.ilion.gra) και στο ΚΕΠ του Δήμου μας και αφού τη συμπληρώσετε να την καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου.
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο και λοιπά δημοτικά καταστήματα, θα αποσταλεί στην ΑΣΠΕ,  το σύλλογο τριτέκνων και θα δημοσιευθεί σε τοπικό και ημερήσιο τύπο.

<!–