06/08/2018 Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED»

06/08/2018 Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED»

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου θέτει από τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED» και καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμμετέχουν,  καταθέτοντας τις  παρατηρήσεις και προτάσεις τους.
 
 
Κατά την ίδια χρονική περίοδο θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση και στο site του Δήμου Ιλίου, www.ilion.gr, όπου επίσης αναρτώνται οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές, για την εν λόγω προμήθεια. Καλούνται οι οικονομικοί φορείς να συμμετέχουν καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στο e-mail: ilion@ilion.gr
 
 
 
O Δήμος Ιλίου θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα και θα επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ και μέσω του site του Δήμου Ιλίου.

<!–