06/11/2014 Αποζημιώσεις πληγέντων από τον Δήμο Ιλίου

06/11/2014 Αποζημιώσεις πληγέντων από τον Δήμο Ιλίου

Συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια του Δήμου Ιλίου, που συστάθηκαν με απόφαση Δημάρχου, οι αυτοψίες στις οικίες που έχουν πληγεί από την θεομηνία της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου 2014, προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί και να αποζημιωθούν οι πληγέντες.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2α/οικ.2673/29-08-2001(ΦΕΚ1185/Β΄/2001) που αφορά την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών λόγω της πλημμύρας και την αποκατάσταση μικροζημιών κατοικίας και οικοσκευής, ο Δήμος Ιλίου χορηγεί τα παρακάτω:
 
       1.    Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών, ύψους 586,94€ ανά νοικοκυριό (αφορά μόνο την κύρια μόνιμη κατοικία ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη) για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών.
Επιπρόσθετα, χορηγείται επιπλέον οικονομική ενίσχυση (586,94€) στις παρακάτω κατηγορίες πλημμυροπαθών:
  • Πολύτεκνοι δικαιούχοι πολυτεκνικού επιδόματος από τον ΟΓΑ.
  • Άτομα με Αναπηρία δικαιούχοι προνοιακού επιδόματος.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 
Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014  κ.ά., καθώς και βεβαίωση πυροσβεστικής ή έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ότι η κατοικία επλήγη από το συγκεκριμένο γεγονός.
 
       2. Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση μικροζημιών σε κατοικίες και την αντικατάσταση οικοσκευής.

Η ενίσχυση αυτή χορηγείται στους πληγέντες για την κύρια κατοικία, ανεξάρτητα αν αυτή είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
Σε περίπτωση που η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη, το ποσό ενίσχυσης θα μειώνεται κατά 25%, γιατί οι ζημιές του κτιρίου αφορούν τον ιδιοκτήτη της κατοικίας. Διαφορετικά θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη που να δηλώνει ότι το 25% της αποζημίωσης που αφορά επισκευές της οικίας να αποδοθεί στον ενοικιαστή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή της.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 
Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014, αντίγραφο Ε9, βεβαίωση πυροσβεστικής ή έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ότι η κατοικία επλήγη από το συγκεκριμένο γεγονός κ.ά.
 
Στην περίπτωση αυτή τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Φωτεινή Αβραμοπούλου στο 213 2030010 και την κυρία Γεωργία Πέτρη στο 213 2030140.

<!–