060/2020 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.600,00€ για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιών απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια

060/2020 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.600,00€ για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιών απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια