060/2020 – Λήψη απόφασης για προσχώρηση του Δήμου Ιλίου στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal (εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή)

060/2020 – Λήψη απόφασης για προσχώρηση του Δήμου Ιλίου στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal (εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή)