066/2020 – Λήψη απόφασης για καθορισμό διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Ορισμός: • Ορίων ηλικίας, •Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, •Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, •Μορίων •Μελών επιτροπής αξιολόγησης

066/2020 – Λήψη απόφασης για καθορισμό διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Ορισμός: • Ορίων ηλικίας, •Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, •Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, •Μορίων •Μελών επιτροπής αξιολόγησης

066/2020 – Λήψη απόφασης για καθορισμό διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Ορισμός: • Ορίων ηλικίας, •Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, •Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, •Μορίων •Μελών επιτροπής αξιολόγησης