069/2020 – Λήψη απόφασης για την διενέργεια της «Έκτακτης προμήθειας ειδών προστασίας από covid19»