07/04/2015 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις

07/04/2015 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις

Νέα παράταση
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69Α΄/02-07-2015) άρθρο 49 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 έως και την 15-07-2015.
Σε εφαρμογή του Νόμου 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου προχωρά σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 01.03.2015, καθώς και του συνόλου των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.05.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τον N. 1337/1983.
 
Στις οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν συμπεριλαμβάνονται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και την 01.03.2015, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης είτε τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου, είτε έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
 
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα σε ποσοστό από 30% έως και 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.
 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται από το νόμο η 26.05.2015
 
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής σε αυτήν και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης.
 
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, Ίλιον, 2ος όροφος) και συγκεκριμένα στην κα. Μπαγουλή Αστέρω 2132030146, στην κα. Αντωνοπούλου Χριστίνα 2132030144 και στον κ. Κρητικό Μαρίνο 2132030129, εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00.

<!–