07/04/2020 ΟΧΙ γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης στο δρόμο

07/04/2020 ΟΧΙ γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης στο δρόμο

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 είναι απολύτως αναγκαίο οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες διαχείρισης των οικιακών τους απορριμμάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυσμένα απόβλητα:
  • ΟΧΙ στους δρόμους και τα πεζοδρόμια.
  • ΟΧΙ στους μπλε κάδους. Δεν ανακυκλώνονται.
  • ΜΟΝΟΝ στον πράσινο κάδο απορριμμάτων
  • ΟΧΙ ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, στρώματα), κλαδέματα, απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων στους δρόμους ή έξω από τους κάδους.
  • ΟΧΙ σακούλες απορριμμάτων έξω από τους κάδους.
Σε περίπτωση βλάβης του κάδου (καπάκι, ποδομοχλός κλπ.) οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2132030212, 2132030216 & 2132030217, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00, προς αντικατάστασή του.

Έγγραφα – Ανακοινώσεις