07/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

07/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Οι συντονισμένες προσπάθειες και ο αγώνας του Δήμου Ιλίου και των δημοτών είχαν σαν αποτέλεσμα την καθαίρεση μίας ακόμα κεραίας κινητής τηλεφωνίας εντός των ορίων της πόλης του Ιλίου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 853/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.