07/06/2012 Προκήρυξη Κοινωφελούς Εργασίας

07/06/2012 Προκήρυξη Κοινωφελούς Εργασίας

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ  εξέδωσε την  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 5.902/1/ 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής  διάρκειας 5 μηνών για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Δυτικός Περιφερειακός τομέας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν μόνον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, αναγράφοντας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δυτικός Τομέας Αθηνών)», υπόψη κας Λεμονιάς Σεργιάννη, τηλ. επικοινωνίας: 210-3327781/730.
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13 έως 22 Ιουνίου 2012.
 
….έντυπα αιτήσεων και οδηγίες συμπλήρωσης αιτήσεων…. http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Edipa+etiseon/foreis/kox.csp?tabId=4&lcmenuId=a
 

Αφίσα Προκήρυξηςa

<!–