07/07/2009 Αποτελέσματα ελέγχου ενστάσεων εγγραφών στους βρεφονηπιακούς

07/07/2009 Αποτελέσματα ελέγχου ενστάσεων εγγραφών στους βρεφονηπιακούς

Στο Ίλιον τις   02/07/2009, ημέρα Πέμπτη και 03/07/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 – 13:00 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί 
των αποτελεσμάτων εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων 
στα τμήματα του Ν.Π.Δ.Δ. 
“Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλιου”  

<!–

07/07/2009 Αποτελέσματα ελέγχου ενστάσεων εγγραφών στους βρεφονηπιακούς