07/07/2009 “Διανοίξεις οδών του δήμου εργολαβίας Α4/09”

07/07/2009 “Διανοίξεις οδών του δήμου εργολαβίας Α4/09”

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Διακύρηξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: “Διανοίξεις οδών του δήμου εργολαβίας Α4/09” προϋπολογισμού 150.000,00 € με αναθεώρηση και Φ. Π. Α.

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 3ος όροφος, στην Τεχνική Υπηρεσία, την 07/07/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 15/06/2009.

<!–