07/07/2011 Ψήφισμα για την μη κατάργηση του Πειραματικού Λυκείου Ιλίου

07/07/2011 Ψήφισμα για την μη κατάργηση του Πειραματικού Λυκείου Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23/06/2011, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη μη κατάργηση του Πειραματικού Λυκείου Ιλίου:
 
“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου είναι αντίθετο στην κατάργηση του Πειραματικού Λυκείου Ιλίου ως Πειραματικό για τους κάτωθι λόγους:
Α. Αποτελεί ένα αναγκαίο τύπο σχολείου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
Β. Υπάρχει ικανοποιητικός, πραγματικός αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του και καλύπτει τις πραγματικές εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και μορφωτικές ανάγκες της περιοχής.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας τη λειτουργία του Πειραματικού Λυκείου ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.”
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
·        Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
·        Στον Τοπικό Τύπο
·        Στο Internet

<!–