07/08/2015 Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014

07/08/2015 Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ οικ 2260/Α325/21.05.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1130/Β΄/12.6.15), ο Δήμος Ιλίου οριοθετήθηκε ως πλημμυρόπληκτη περιοχή από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014 και οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν πληγεί από τις προαναφερόμενες πλημμύρες, προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην:
 

 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΠΟΜΕΔΙ)
Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ. 114 71, Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο Δ.Α.Ε.Φ.Κ.: 210.8704700
E-mail: yas@ggde.gra
 
α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφόσον επιθυμούν τον έλεγχό του, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης
   (12-06-2015 έως 11-09-2015)       ή
β)  για απ’ ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης
     (12-06-2015 έως 11-06-2016)
1. Πληροφορίες σχετικές με την έκδοση της απόφασης ΔΑΕΦΚ οικ 2260/Α325/21.05.2015
Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού & Μελετών (Α΄)
Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ κα Μαρούλη Αικατερίνη, τηλ: 210.6440.627 ή
 κα Καλύβα Ευσταθία: τηλ: 210.8704.711
2. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την πορεία των κατατεθειμένων αιτήσεων
Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (Δ΄)
 Προϊσταμένη Τμήματος Δ΄  κα Βικτωρία Μπαμπίλη, Τηλ.: 210.8704.732

 
 

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται:
Α) όπως δημοσιεύθηκαν:
  • στην υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ οικ 2260/Α325/21.05.2015 «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πλημμύρα της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2014 στο Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»  ΕΔΩ,a a και
  • στο ΦΕΚ 1130/Β/12.6.15 ΕΔΩ,a  καθώς και σε
Β) μορφοποιημένο κείμενο (ΦΕΚ 1130/Β’/12.6.15) από το Δήμο μας προκειμένου να είναι εύκολα αναγνώσιμο από τους Δημότες μας ΕΔΩa
 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν απορίες και διευκρινήσεις επί του κειμένου του σχετικού ΦΕΚ μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο του Δήμου 213.2030.156, γραφείο 308, 3ος όροφος Τεχνική Υπηρεσία (υπεύθυνη: κα Χαρίκλεια Ζήση).

<!–

–>