07/10/2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ REGULARITY RALLY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

07/10/2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ REGULARITY RALLY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟ 4Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ REGULARITY RALLY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ