07/10/2015 Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

07/10/2015 Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
Προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου, με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους. 

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και σε εκτέλεση της αριθμ. 127/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου που είναι αρμόδια για την διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Ιλίου στις  7/10/15, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 και λήξης την 11.30.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 15/09/2015.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη της δημοπρασίας, επιλέξτε τον παρακάτω συνδέσμο στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–