07/11/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012