070/2020 – Καθορισμός κριτηρίων επιλογής δικαιούχων του προγράμματος «Διασφάλιση ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος μέσω έξυπνων μετρητών για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας»

070/2020 – Καθορισμός κριτηρίων επιλογής δικαιούχων του προγράμματος «Διασφάλιση ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος μέσω έξυπνων μετρητών για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας»