072/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος για την ενίσχυση δομών και προγραμμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας»

072/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος για την ενίσχυση δομών και προγραμμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας»