073/2020 – Λήψη απόφασης περί μη τροποποίησης των όρων της επαναδιακήρυξης, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου»

073/2020 – Λήψη απόφασης περί μη τροποποίησης των όρων της επαναδιακήρυξης, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου»