075/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ