075/2020 – Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της υπηρεσίας «΄Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»

075/2020 – Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της υπηρεσίας «΄Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»