076/2020 – Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της «Έκτακτης προμήθειας ηχητικών συστημάτων ανακοινώσεων προστασίας από covid19»