08/01/2014 Ανακοίνωση για την Κρατική Ορχήστρα

08/01/2014 Ανακοίνωση για την Κρατική Ορχήστρα

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με την Κρατική Ορχήστρα  Αθηνών, θα πραγματοποιηθούν οι εξής συναυλίες σε δημοτικά σχολεία της πόλης μας.
 

27/1/2014 15 ΔΗΜ.
10/2/2014  6 ΔΗΜ.
18/2/2014  9 ΔΗΜ.
18/2/2014 12 ΔΗΜ.
28/4/2014  2 ΔΗΜ.
28/4/2014  8 ΔΗΜ.
6/5/2014 26 ΔΗΜ.
6/5/2014 10 ΔΗΜ.

 
 
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο συναυλίες στο 5Ο και 20Ο Δημοτικό τον Οκτώβριο του 2013.

<!–

–>