08/02/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

08/02/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ο Δήμος Ιλίου και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ιλίου προωθούν τη συμμετοχή των δημοτών στις Σχολές Γονέων σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.
 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

  • Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (διάρκειας 50ωρών)
  • Διαφυλικές σχέσεις (διάρκειας 25ωρών)
  • Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (διάρκειας 25 ωρών)
  • Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (διάρκειας 25 ωρών)
  • Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (διάρκειας 25 ωρών)
  • Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (διάρκειας 50 ωρών)
  • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (διάρκειας 25 ωρών)

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Εκπαιδευτές στις Σχολές Γονέων είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί κ.α )

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό
Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 15-18 ατόμων
Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παρακαλείσθε να συμπληρώσετε σχετική αίτηση
 
Οι συναντήσεις των ομάδων γίνονται μία φορά την εβδομάδα σε χώρο του Δήμου Ιλίου (αίθουσες εκδηλώσεων, σχολικές αίθουσες) και διαρκούν περίπου 2-3 ώρες   
 
Ημερομηνία έναρξης τμημάτων: Φεβρουάριος 2012
Ημερομηνία λήξης τμημάτων: Ιούνιος 2012
 
Πληροφορίες/Υποβολή αιτήσεων:
 

·                     Μαρία Γλουστιάνου, Υπεύθυνη Σχολών Γονέων, τηλ.: 6936465487, email: mgloustianou@gmail.coma  

 

<!–