08/03/2011 Απόφαση 86/2011

08/03/2011 Απόφαση 86/2011

        Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 62/7020/14-02-2011 απόφασή μας και αναθέτουμε:
την αρμοδιότητα ανάρτησης των αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΚΤΕ Α.Ε. και ΔΕΚΑ (μέχρι τη λύση της) στις υπαλλήλους του Δήμου μας Παπαγεωργίου Ελένη (τηλ. 232930031, e-mail teiliou@otenet.gr) και Δάρρα Ισμήνη (2132030004, e-mail deka@ilion.gr) αντίστοιχα.

— την αρμοδιότητα ανάρτησης των αποφάσεων των σχολικών επιτροπών του Δήμου Ιλίου στην υπάλληλο του Δήμου Παπαευθυμίου Μάρθα (τηλ. 2132030137, e-mail marthap@ilion.gr).

<!–

–>