08/06/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ “ΙΛΙΑ 2011”

08/06/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ “ΙΛΙΑ 2011”

Πολιτιστικό Αντάμωμα πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ιλίου     στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ίλια 2011»