08/07/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ 10,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

08/07/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ 10,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου ο ισολογισμός και ο απολογισμός για το οικονομικό έτος 2009, με τα αναλυτικά στοιχεία τους να αποτυπώνουν την καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου και να διασφαλίζουν σιγουριά για το παρόν και το μέλλον του.