08/07/2013 Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» – Πίνακας Απορριπτέων – Γραπτές εξετάσεις

08/07/2013 Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» – Πίνακας Απορριπτέων – Γραπτές εξετάσεις

Ο Δικαιούχος Κοινωνικός Εταίρος Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και ο Συμπράττων φορέας Δήμος Ιλίου
Ανακοινώνουν
Σχετικά με την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση προγράμματος  «ΊΛΙΟΝ- Στήριξη-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δικαίωμα ενστάσεων δίνεται μέχρι την Τρίτη 09.07.2013 έως 13.00 και οι ενστάσεις θα κατατεθούν εγγράφως, ταχυδρομικώς ή με φυσική παρουσία στην διεύθυνση Νεμέας 13, Ίλιον.

Ακολουθεί ο πίνακας απορριπτέων, η φόρμα ένστασης και η ανακοίνωση σχετικά με τις γραπτές εξετάσεις. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 59 13 826

<!–