08/07/2016 Κάλεσμα πολιτών για υποβολή αίτησης περί μείωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και φόρους, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4368/2016

08/07/2016 Κάλεσμα πολιτών για υποβολή αίτησης περί μείωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και φόρους, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4368/2016

Προκειμένου να καθοριστούν τα σχετικά ποσοστά και η ανάλογη επεξεργασία του προϋπολογισμού για μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους σε ειδικές κατηγορίες πολιτών, ο Δήμος Ιλίου καλεί τους άπορους, τα άτομα με αναπηρία, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μακροχρόνια άνεργους και δικαιούχους του πρώτου κεφαλαίου του Ν.4320/2015, να προσέλθουν στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Κάλχου 48 – 50, Ίλιον) και να υποβάλουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (1ος όροφος) σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι και 30.09.2016a, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν. 4368/2016.

Πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra, στη σχετική ανακοίνωσηa, στο ΚΕΠ και στο Δημαρχείο Ιλίου. Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν εργάσιμες ημέρες, από τις 13:00 έως τις 15:00 με την κυρία Ελπίδα Πρίντεζη στο 2132030124, την κυρία Μαρία Παπαβασιλοπούλου στο 2132030125, την κυρία Ελένη Χαντζή στο 2132030135 και την κυρία Σταυρούλα Σπυροπούλου στο 2132030042.