083/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης καθαρισμού και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης»

083/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης καθαρισμού και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης»