083/2020 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 004/2020 ΑΔΣ, περί καθορισμού συμμετοχής πολιτών προγραμμάτων αθλητισμού για όλους

083/2020 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 004/2020 ΑΔΣ, περί καθορισμού συμμετοχής πολιτών προγραμμάτων αθλητισμού για όλους