085/2020 – Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου