088/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των εργασιών του 4ου τριμήνου – Α’ Σταδίου & έγκριση συνολικής τελικής έκθεσης του Α’ σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου»

088/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των εργασιών του 4ου τριμήνου – Α’ Σταδίου & έγκριση συνολικής τελικής έκθεσης του Α’ σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου»