088/2020 – Λήψη απόφασης παραλαβής ή αντικατάστασης του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που αφορά την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου» (KM 26/2019)

088/2020 – Λήψη απόφασης παραλαβής ή αντικατάστασης του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που αφορά την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου» (KM 26/2019)