089/2020 – Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου του Δήμου μας