09/03/2011 Είδη τροφίμων, για τις εορτές του Πάσχα 2011, στους άπορους κατοίκους του Δήμου

09/03/2011 Είδη τροφίμων, για τις εορτές του Πάσχα 2011, στους άπορους κατοίκους του Δήμου

Ο Δήμος Ιλίου στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής ανακοινώνει ότι θα παρέχει είδη τροφίμων, για τις εορτές του Πάσχα 2011 στους άπορους κατοίκους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν από την 10η Μαρτίου 2011 ως και την 22η Μαρτίου 2011, τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στη Διεύθυνση Νέστορος 101, 2ος όροφος .
Ø    Αίτηση (παρέχεται από τα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας)
Ø    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Ø    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ø    Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2010 και φορολογικού εντύπου Ε9
Ø    Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητού τηλεφώνου ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένου από τη ΔOY, που να αποδεικνύει τη διεύθυνση της κατοικίας ΣΤΟ Δήμο Ιλίου.
Ø Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή απόκομμα προνοιακού επιδόματος ή βεβαίωση εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα της Πρόνοιας σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω.
Η επιλογή των τελικών δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, βάση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της υπηρεσίας: 213 2030015 –019

<!–

–>