09/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/03/2018

09/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/03/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15η  Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠHΡEΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση άδειας & λειτουργίας παιδότοπου ιδιοκτησίας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε., επί των οδών Ιδομενέως 118 & Θηβών στο Ίλιον

<!–