09/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/03/2018

09/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/03/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η  Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2018
  2. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 282/2018 ποσού 620,00€
  3. Έγκριση πίστωσης ποσού 8.324,00€ για ετήσια εισφορά στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ-(Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ)
  4. Έγκριση πίστωσης που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμός – σιδέρωμα των στολών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018»
  5. Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κοινοχρήστων χώρων»
  6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018»
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Έγκριση προσκύρωσης τμημάτων παλαιών καταργηθεισών οδών στην ιδιοκτησία ΤΣΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗΣ, ΜΑΣΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΣΤΟΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Κ.Α. 010614 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2066Α – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Γ. ΓΕΝΙΚΑ
  1. Παροχή εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής

<!–

09/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/03/2018