09/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/03/2018

09/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/03/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η  Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

                                               

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018a
 2. Διευθέτηση εγκαταλελειμμένων κουτιών ενιαίου τύπου (οστεοθηκών)a
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Έγκριση προσκύρωσης τμημάτων παλαιών καταργηθεισών οδών στην ιδιοκτησία ΤΣΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗΣ, ΜΑΣΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΣΤΟΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Κ.Α. 010614 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2066Α – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16a
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17a
 4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15a
 5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16a
 6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥa
 7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15a
 8. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτώνa
Δ. ΓΕΝΙΚΑ
 1. Λήψη απόφασης για τη φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Πρεβέζης 77, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 2. Λήψη απόφασης για τη φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Αιακού 92, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 3. Λήψη απόφασης για τη φθορά δημοτικού πρασίνου επί των οδών Κλυταιμνήστρας 108 & Ευριδίκης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

<!–