09/04/2010 Εγγραφές – Επανεγγραφές για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

09/04/2010 Εγγραφές – Επανεγγραφές για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Οι αιτήσεις εγγραφών  και επανεγγραφών για τους Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου θα υποβληθούν   στους σταθμούς στους οποίους ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι , σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια των σταθμών ,  
 
από ΔΕΥΤΕΡΑ 03 / 05 / 2010  
 
έως και    ΔΕΥΤΕΡΑ 31 / 05 / 2010 ,
 
και ώρες 9:30 – 11:00 π.μ. .   
   
1.   Τα γεωγραφικά όρια για την παραλαβή των αιτήσεων θα τηρηθούν απαράβατα .
 
2.   Εμπρόθεσμες αιτήσεις θα είναι όσες υποβληθούν από 03/05/2010 έως 31/05/2010   και ώρες από 9:30 έως 11:00
 
3.    Τα πρώτα αποτελέσματα θα  ανακοινωθούν   21 Ιουνίου 2010 .
 
4.    Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της   μοριοδότησης .
 
5.   Οι ενστάσεις επί της μοριοδότησης θα υποβληθούν από    21 / 06 /2010 έως και 28 / 06 / 2010 .
 
6.   Τα τελικά αποτελέσματα επί των ενστάσεων θα ανακοινωθούν     05 / 07 / 2010 .

<!–

–>