09/05/2017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΑΦΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΘΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

09/05/2017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΑΦΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΘΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

a

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΑΦΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΘΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκ νέου συλλογή  προσφορών για την Π 71/2017  μελέτη για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΑΦΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΘΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΟΜΑΔΕΣ:

 
-1η  ΟΜΑΔΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ
-2η ΟΜΑΔΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟ
-3η ΟΜΑΔΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ
-5η ΟΜΑΔΑ: ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
-6η ΟΜΑΔΑ: ΦΙΛΤΡΑ-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15/05/2017  και ώρα 15.00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/05/2017  και ώρα 12.00    στα  γραφεία της Δ/νσης Πολιτισμού (Αγ. Φανουρίου 99, Ίλιον).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1.      Η Μελέτη Π71/17
Έντυπο υποβολής προσφοράς

<!–

09/05/2017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΑΦΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΘΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ