09/07/2010 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

09/07/2010 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Τα τελικά αποτελέσματα εγγραφών-επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2010 – 2011 όπως αυτά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την 79/2010 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και την αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή .

<!–